Listování
od 

Písečné přesypy na Pardubicku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 9 (1983), s. 358-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Písečné sedimenty stáří karpat v karpatské předhlubni na Moravě
Písečník Hill near Javorník - drumlin with preserved subglacial and supraglacial succession of sediments
Písečník u Javorníku - drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů / Hanáček, Martin, Nehyba, Slavomír, Nývlt, Daniel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. podzim (2013), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Písečným mořem : p(r)ožitek slova / Cílek, Václav -- In: Gymnasion -- Roč. 2009, č. 11 (2009), s. 10-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Písek injektovaný polyuretanem - analýza napěťo-deformačního stavugeokompozitního materiálu s anomální strukturou / Hrubešová, E., Martinec, Petr, Petřík, T., Ščučka, J. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 12, č. 2 (2012), s. 1-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
"Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y) / Cícha, Jaroslav, Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 58-62, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou / Tásler, Radko, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Pískovce a skalní města / Cílek, Václav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 86-87
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pískovce a slepence peruckých vrstev (spodní cenoman, svrchní křída) východních Čech a uhelná hmota v nich / Kubina, Lukáš, Martinec, Petr, Rojáková, T. -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 69-77
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě / Šrámek, Jan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 221-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Pískovce z Pražského hradu a okolí / Šrámek, Jan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 60-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky / Matýsek, Dalibor, 1960-, Měchová, Lucie, Pavluš, Ján, Skupien, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 56-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty / Cílek, Václav, 1955-, Mikuláš, Radek, 1964-, Žák, Karel, 1957- -- In: Mezolit severních Čech - Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku 1978-2003 -- ISBN 80-86023-52-4 -- s. 19-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Pískovcové sloupky v České Metuji / Vítek, Jan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 4 (1987), s. 252
Zdroj: ČGS (UNM)
Pískovcové útvary u Dvora Králové nad Labem / Vítek, Jan -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 6 (1987), s. 213
Zdroj: ČGS (UNM)
Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 6 (2005), s. 1, 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Pískovcové útvary v okolí Machova / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 299
Zdroj: ČGS (UNM)
Pískovcové útvary v Žitavské hornatině v NDR / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 3 (1983), s. 86-87, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pískovcové útvary v Žitavských horách / Vítek, Jan, 1946- -- In: Minerální suroviny -- ISSN 1212-7248 -- Č. 1 (2014), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)