Listování
od 

Pískovna Sulava připomíná třetihorní svět. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 210 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika) / Bosák, Pavel, Čáp, Pavel, Zelenka, Přemysl, Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35, č. zima (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika) / Bosák, Pavel, Čáp, P., Zelenka, P., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35, - (2009), s. 37-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika) / Bosák, Pavel, 1951-, Čáp, Pavel, 1978-, Zelenka, Přemysl, 1950-, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35 (2009), s. 37-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 7-8, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
A pitch-based one-step process for manufacture of carbon-carbon composites / Glogar, Petr, Hájek, Milan -- In: Brittle Matrix Composites 4 -- s. 689-693
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Piton de la Fournaise, vulkán v Indickém oceáně / Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 10 (2005), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Pizzeti theory of a level rotational ellipsoid / Pick, Miloš, Yurkina, M. I. -- In: The way forward to come to an improved World Height System -- s. 140-144
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Pizzettiho teorie hladinového elipsoidu / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 46/48, č. 12 (2000), s. 241-246
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
"Pjatnistyje" koncentracii bazaľtov Češskogo massiva i nižnej Silezii
The place and role of documentary graphic information in the automated geological information system of the Czech Geological Institute
Place in mind: measuring an image and managing a brand (case study of small Moravian towns) / Frantál, Bohumil -- In: Regions, Localities and Landscapes in New Europe -- S. 17-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Placer deposits at Zlaté Hory
Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland / Wierchowiec, Jan -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Vol. 57, no. 4 (2007), p. 523-538, 3 listy příloh
Zdroj: ČGS (UNM)
Placer tin deposits on the Malayan Peninsula
Placodermi and Chondrichthyes from the Devonian and Lower Carboniferous ofthe Wadi ash Shati area (Central Libya) / Špinar, Zdeněk V. -- In: Vertebrates in the tropics -- s. 15-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Placoid scales of sharks (Elasmobranchii) from outer flysch and Carpathian foredeep and their paleoecological significance
Plagioclase cumulate and chromite in the conglomerate from Stříbrné Hory
Plagioclase-mantled K-feldspar in the Carboniferous porphyritic microgranite of Altenberg-Frauenstein, Eastern Erzgebirge/Krušné Hory / Müller, Axel, Seltmann, Reimar -- In: Bulletin of the Geological society of Finland -- ISSN 0367-5211 -- Vol. 74, no. 1-2 (2002), p. 53-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor / Havlíček, Jaroslav, Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 17-20, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)