Listování
od 

Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 89-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pěnovcový svahový suk v Tajově u Banské Bystrice / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 6 (1988), s. 371-372
Zdroj: ČGS (UNM)
Pentacauliscus cf. Nodosus Moore et Jeffords, 1968 (Crinoidea, Col.) from the Zlíchov Limestone (Lower Devonian, Lower Emsian) of Bohemia / Prokop, Rudolf J., Slámová, Radana -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 169, č. 1-4 (2000), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Pepeo kao sredstvo na cementno-vapnenoj osnovi za solidificiranje/stabiliziranje opasnog otpada
Peport on geological mappingof the Miocene and Quaternary sediments on the map sheets 34-241 Holíč and 34-243 Tvrdonice in 2001
Peralkaline rocks : a special issue dedicated to Henning Sorensen (Variant.)
Peraluminické granitoidy sv. moldanubika / Breiter, Karel, 1956- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 114-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 151-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 96, č. 2 (2011), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Peraluminous granite from the southern edge of the Třebíč pluton
Peraluminous granite from the southern edge Třebíč pluton
Peraluminous granites from the Třebíč pluton in the Moldanubicum / Buriánek, David -- In: Geologie de la France -- ISBN 978-2-7159-2535-9 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Peraluminous granites in the south parth Stražek Moldanubicum - example of the evolution peraluminous granitic melt
Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith / Leichmann, Jaromír, Novák, Milan, 1952-, Sulovský, Petr -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (1999), p. 144
Zdroj: ČGS (UNM)
Percepce a image malých měst / Frantál, Bohumil, Pokluda, František -- In: Geografie malých měst 2004 -- s. 174-183
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Percepce kvality bydlení v panelových sídlištích / Kallabová, Eva -- In: Bydlení - nové formy a dimenze -- s. 95-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Percepce malých moravských měst jejich obyvateli / Frantál, Bohumil, Pokluda, František -- In: Geografie malých měst -- s. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Percepce sociální tranforamce české společnosti brněnskými dělníky / Klímová, Alžběta -- In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR -- s. 107-112
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Percepce transfromačních změn životního stylu zaměstnanců v hornictví po roce 1990 / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Sborník referátů Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003 -- s. 275-284
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG