Listování
od 

Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc. / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 263-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004 / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 244-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Pětesedmdesátiny prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana / Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 4 (1986), s. 248-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Petr Jakeš - badatel-popularizátor / Pacner, Karel, 1936- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 269-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 261-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 167-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Petráčkova hora - nové ložisko zlata v rožmitálské kře / Květoň, Petr, Studničná, Blanka, Studničný, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 19 (1988), s. 257-260, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrified forest - the National Park in Arizona
Petrified forest in Gobi desert
Petrified trees from northwestern Bohemia
Petrified trees in Plzeň surroundings
Petrified wood - a mute evidence of the past
Petrified wood from Cuba
Petroarchaeological Analysis of Millstones from Mstěnice, Survey Season 2005
Petroarchaeological analysis of stone building material detected by construction of the church at T.G. Masaryk place in Břeclav
Petroarchaeological characterization of building stone material for watermill at the extinct village of Mstěnice near Hrotovice (western Moravia)
Petroarchaeological reserach of Early Medieval ceramics from Mikulčice-Valy
Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005 / Nekuda, Rostislav, Přichystal, Antonín -- In: Ve službách archeologie -- ISSN 1802-5463 -- Roč. I, č. 1 (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Petroarcheologická charakteristika stavebního materiálu mlýna v zaniklé středověké vsi Mstěnice u Hrotovic / Nekuda, Rostislav, Přichystal, Antonín -- In: Ve službách archeologie -- ISSN 1802-5463 -- Roč. 2008, č. 2 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi / Štelcl, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)