Listování
od 

Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách / Kresta, F., Martinec, Petr -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 9, č. 1 (2006), s. 21-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách / Kresta, František, Martinec, Petr, 1942- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 9, č. 1 (2006), s. 21-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav) / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy / Šrámek, Jan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 2 (1989), s. 91-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace / Havelka, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 161-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny problémů sídlišť a podněty pro efektivní rozvoj bydlení v nich na příkladu Ostravska / Kallabová, Eva -- In: České a slovenské regiony na počátku třetího milénia -- s. 86-95
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol. / Jangl, Ladislav -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny vertikálních pohybů zemské kůry / Ostřihanský, Lubor -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 2 (1983), s. 115-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století / Jangl, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 2 (2001), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové (24-21 Jevíčko) / Trbušek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Přídolí - the fourth subdivision of the silurian / Florentin, Paris, Herman, Jaeger, Kříž, Jiří, 1943-, Schönlaub, Hans Peter -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 129, no. 2 (1986), p. 291-359
Zdroj: ČGS (UNM)
The 'Přídolí hothouse', a trigger of faunal overturns across the latest Silurian Transgrediens Bioevent. / Calner, M., Čáp, Pavel, Frýda, Jiří, Joachimski, Michael, Lehnert, Oliver, Meinhold, Guido -- In: Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting -- ISBN 978-91-86746-87-2 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem / Foldyna, Josef, Hurta, J., Mazáčová, R., Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Vodní paprsek 2009 -- S. 136-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech / Domácí, Luděk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1992), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Zima, Ladislav -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Příklad použití geologických a účelových map 1 : 50 000 / Hájek, Tomáš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 247-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách / Lednická, Markéta -- In: Ph.D. Workshop 2007 Proceedings -- S. 45-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příklad preventivního průzkumu znečištění podzemní vody ropnými uhlovodíky / Mašín, Petr, Pyšek, Antonín -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 5 (1986), s. 138-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha / Hlásková, Tereza, Lisá, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany / Hlásková, T., Lisá, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2005, č. 13 (2006), s. 6-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ