Listování
od 

Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem / Foldyna, Josef, Hurta, J., Mazáčová, R., Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Vodní paprsek 2009 -- S. 136-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech / Domácí, Luděk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1992), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Zima, Ladislav -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Příklad použití geologických a účelových map 1 : 50 000 / Hájek, Tomáš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 247-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách / Lednická, Markéta -- In: Ph.D. Workshop 2007 Proceedings -- S. 45-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příklad preventivního průzkumu znečištění podzemní vody ropnými uhlovodíky / Mašín, Petr, Pyšek, Antonín -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 5 (1986), s. 138-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha / Hlásková, Tereza, Lisá, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany / Hlásková, T., Lisá, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2005, č. 13 (2006), s. 6-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech / Hakl, Miroslav, Stalmachová, Barbara -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 3 (2001), s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť / Podhajský, Miroslav F. -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 299-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině / Halounová, Lena, 1956- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 2 (1991), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře / Dvořák, Igor Jan, 1962-, Kociánová, Milena, 1951-, Pírková, Lucie -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 18-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklady aplikace mineralogie v našem životě / Bauer, Jaroslav -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklady deformací svahů a staveb při změnách hladiny podzemní vody / Rybář, Jan -- In: Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb -- s. 159-163
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příklady forem kryogenního zvětrávání a odnosu eisgarnské žuly
Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru / Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: 150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006) -- s. 12-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příklady měření projevů seismicity způsobené dopravou / Kaláb, Zdeněk -- In: Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník -- s. 93-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příklady použití 18O při studiu malých povodí a drenáží / Bůzek, František, Kadlecová, Renata -- In: Vybrané výsledky projektu labe IV 2003-2006 -- ISBN 978-80-02-01947-3 -- 16
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příklady použití geofyzikálních a geotechnických prací v krasových oblastech, se zvláštním zřetelem na Holštejnsko v Moravském krasu / Duras, R., Kalenda, Pavel, Kučera, J. -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 27, - (2008), s. 128-133
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příklady použití morfometrické analýzy vrás