Listování
od 

Příklady svahových deformací ve vývoji reliéfu východní Moravy / Kirchner, Karel, Krejčí, K. -- In: Proměny krajiny a udržitelný rozvoj -- ISBN 80-7044-407-X -- s. 98-105
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příklady užití vybraných matematických metod při hodnocení pylového diagramu
Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších / Klimeš, Jan, Rybář, Jan -- In: Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- S. 73-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace / Havíř, Josef, 1970- -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklady využití obrazové analýzy v mineralogii a petrografii / Ščučka, Jiří -- In: Mikroskopie 2002. Sborník přednášek -- s. 29-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příklady zajišťování starých důlních děl / Štrupl, Vít -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány / Hlaváč, Jaroslav, Kaštovská, K., Kočár, P., Kostrouch, F., Kyncl, J., Militký, J., Pokorný, Petr, Postránecká, K., Schneiderwinklová, P., Široký, R. -- In: Forum Urbes Medii Aevi -- Roč. 5, - (2008), s. 272-311
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších / Tásler, Radko, 1956- -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 6 (2000), s. 2-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky) / Opletal, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Příkrovová stavba staroměstské skupiny / Opletal, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příkrovové stavby na rozhraní lugika a silezika / Opletal, Mojmír -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov) / Dašková, Jiřina, Libertín, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 130-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha) / Budil, Petr, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně / Budil, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příliš rychlý svět / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 6 (2008), s. 56-56
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příloha pro zvídavé učitele / Cílek, Václav -- In: Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis 1 -- s. 35-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příloha: Software pro geotechnické výpočty (Variant.)
Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Zika, Pavel -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 2/99/, - (1996), s. 163-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Zika, Pavel -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)