Listování
od 

Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha) / Budil, Petr, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně / Budil, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příliš rychlý svět / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 6 (2008), s. 56-56
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příloha pro zvídavé učitele / Cílek, Václav -- In: Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis 1 -- s. 35-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příloha: Software pro geotechnické výpočty (Variant.)
Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Zika, Pavel -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 2/99/, - (1996), s. 163-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Zika, Pavel -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Přímé a nepřímé antropogenní transformace reliéfu vyvolanévýstavbou a provozem objektů energetické soustavy Dukovany-Dalešice / Hrádek, Mojmír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči=Acta Scientiarum Naturalium Musei Moraviae Occidentalis -- Roč. 25, č. 1 (1997), s. 1-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Přímé využití hnědých uhlí s vyšším obsahem popelovin v národním hospodářství / Elman, Jiří -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 1 (1986), s. 14-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 3 (2013), s. 144-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 3 (2013), s. 144-148
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek / Žák, Karel, 1957- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 479
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích / Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu / Rejl, Luboš, 1940-, Sedlák, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny / Hanzel, Vladimír, Májovský, Július -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 93 (1991), s. 81-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos geofyziky pro přípravu a dobývání uhelných zásob v sokolovské pánvi
Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001 / Brzák, M., Kirchner, Karel -- In: Thayensia, Sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- s. 19-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001 / Brzák, Martin, Kirchner, Karel -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 4 (2001), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu / Šťovíčková, Naděžda -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 112-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků) / Mašín, Jan, 1923-, Pokorný, Ladislav, Pospíšil, Milan, Šťovíčková, Naděžda, 1934- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 257-267
Zdroj: ČGS (UNM)