Listování
od 

Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 3 (2013), s. 144-148
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek / Žák, Karel, 1957- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 479
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích / Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu / Rejl, Luboš, 1940-, Sedlák, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny / Hanzel, Vladimír, Májovský, Július -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 93 (1991), s. 81-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos geofyziky pro přípravu a dobývání uhelných zásob v sokolovské pánvi
Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001 / Brzák, M., Kirchner, Karel -- In: Thayensia, Sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- s. 19-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001 / Brzák, Martin, Kirchner, Karel -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 4 (2001), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu / Šťovíčková, Naděžda -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 112-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků) / Mašín, Jan, 1923-, Pokorný, Ladislav, Pospíšil, Milan, Šťovíčková, Naděžda, 1934- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 257-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 9 (2003), s. 269
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 9 (2003), s. 269
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos Kašpara Šternberka (1761 -1838) k přírodním vědám / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19 -- Roč. 109 (1987), s. 132-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků / Fejfar, Milan, Losos, Miloslav, Mořkovský, Milan, Novotný, Miroslav, Oujezdská, Vlasta, Pellant, Karel, 1946-, Širůček, Ivan -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 57-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí / Mojžíšek, Jiří -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos paleogeografie k poznání evoluce a systematiky žab z čeledi Palaeobatrachidae
Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny / Ložek, Vojen -- In: Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd -- Roč. 23 (1989), s. 55-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků / Berka, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 2 (2006), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti / Strakoš, Zdeněk -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 111-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos registrace stávajících systémů NAVSTAR a GLONASS ke zvýšení přesnosti určování polohy / Grácová, Milada, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Zborník referátov z odbornej konferencie s mezinárodou účasťou "GPS+GLONASS+GALILEO: nové obzory geodézie" -- s. 43-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH