Listování
od 

Případ váhavého antarktického ledovce. Ledovce rostou a ubývají. I bez vlivu globálního oteplení jde o rozsáhlé změny klimatického systému / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 13, - (2002), s. C6
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Případ váhavého ledovce : antarktický ledovec se dal českou cestou: razantně vpřed, úkrok stranou, váhání, recese a nejistý nástup / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 10 (2002), s. 566-567
Zdroj: ČGS (UNM)
Případ váhavého ledovce. Antarktický ledovec se dal českou cestou: razantně vpřed, úkrok stranou, váhání, recese a nejistý nástup / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- 81 (132), s. 566-567
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Případová studie: Katastrofální povodně v červenci 1997 / Kirchner, Karel, Munzar, Jan -- In: Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2 -- S. 206-212
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Připomínky k nomenklatuře a klasifikaci metamorfovaných hornin / Kopečný, Václav -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 73-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava a prášková data MHTeTeO6 telluranů, kde M=Na, K a Rb
Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 10, č. 3 (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Příprava a vlastnosti mezofáze ze vzorků černouhelné smoly / Plevová, Eva, Šugárková, Věra, Vaculíková, Lenka -- In: Chemické listy -- Roč. 100, č. 8 (2006), s. 682-682
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příprava geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu / Sponar, Jan -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1985), s. 43-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava hydrogeologických podkladů pro samočinný počítač / Loupanec, Milan -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 22-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava hydrogeologických vrtů a studní pro čerpací zkoušky / Hradil, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 11 (1989), s. 329-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava mikropaleontologických preparátů pro rastrovací elektronový mikroskop / Fatka, Oldřich, 1957-, Gabašová, Ananda, Zusková, Jaroslava -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 4 (1993), s. 103
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin / Šeděnka, Karel -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 7 (1992), s. 233-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech / Goliáš, Viktor, Kunc, Zdeněk, Procházka, Václav, Thinová, Lenka, Trojek, Tomáš -- In: Sklář a keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 62, č. 9-10 (2012), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Příprava učitelů geologie na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě / Matějka, Dobroslav (2004) -- In: Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice -- ISBN 80-86561-14-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu / Formánek, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 8 (1998), s. 242-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice / Dorda, Otakar, Kalina, Jaroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 3 (1995), s. 217-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava vzorků pro laboratoř REM / Gabašová, Ananda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ / Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)