Listování
od 

Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ / Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov / Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 73
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava vzorků pro mineralogické studium / Táborský, Zdeněk, Tomas, Josef, 1934- -- In: Metodická příručka Ústředního ústavu geologického -- Č. 5 (1987), s. 1-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava zeolitu A pomocí geopolymerních reakcí / Andertová, J., Hájek, Pavel, Koloušek, D., Machovič, V. -- In: Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli / Kabourek, Jaroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 5 (1995), s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Připravenost surovinové základny GŘ Ceva / Hájek, František -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 131-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Přípravná chodba ve Školce : Další tajemství lomu Malá Amerika poodhaleno! / Němcová, Pavlína, Němec, Miroslav, Přibil, Martin -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 7 (1999), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsich-Böhmische Schweiz). Část II / Härtel, Handrij -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 50, č. 8 (1995), s. 259-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsisch-Böhmische Schweiz). Část 1. / Härtel, Handrij -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 50, č. 7 (1995), s. 242-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace / Martínek, Karel, 1972-, Stárková, Marcela, Šimůnek, Zbyněk -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 120-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody / Král, Miroslav, Punčochář, Pavel, 1944- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 11 (1999), s. 242-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Příroda čtvrtohor / Ložek, Vojen, Němec, J. -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 26-35
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příroda Doubravnicka a její ochrana / Lacina, Jan -- In: Doubravník v dějinách 1208-2008 -- S. 25-57
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příroda Krkonoš : nerostné bohatství / Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Krkonošský národní park -- s. 28-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Příroda Krkonoš : půdní poměry / Tomášek, Milan, Zuska, Václav -- In: Krkonošský národní park -- s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Příroda Lomnicka a její ochrana / Lacina, Jan -- In: Lomnice: příroda - historie - osobnosti - památky -- s. 7-50
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace? / Prach, Karel, 1953- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 5 (2006), s. 272-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Příroda Skryjí a její ochrana / Lacina, Jan -- In: Dějiny Skryjí -- S. 17-32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příroda už v minulosti prováděla ekologické pokusy : věda pro příští desetiletí / Ložek, Vojen -- In: Respekt -- Roč. 5, č. 13 (1994), s. 14-14
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přírodní a antropogenní kontaminace a její záznam v geologické historii