Listování
od 

Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 211-216
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR / Dobeš, Miroslav -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách / Paukert, Tomáš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 270-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů / Staš, Lubomír -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 140-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD / Taraba, Boleslav, Věžníková, Hana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 11 (1996), s. 351-354
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě / Erbenová, Alexandra, 1960- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 3 (2008), s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru / Langrová, Anna, Litochleb, Jiří, Navrátil, Ondřej, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Zemek, Václav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 283-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k chemickému složení stříbrných artefaktů ze Žateckého pokladu / Holodňák, P., Langrová, A., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 229-230
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice) / Maštera, Lubomír, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 61-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k chemismu primárních kaplcitů v moravských jeskyních / Slačík, Josef -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 27-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku / Litochleb, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 218-219
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR / Novák, Josef, Schenk, Jan, 1937- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku / Kühn, Peter -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 4 (1998), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k deformačnímu chování hornin při reologickém zatěžování
Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů / Fečko, Peter, Kedroňová, L., Vidlář, Jiří -- In: Nové trendy v úpravnictví -- s. 269-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k diferenciaci malých měst Moravy a Slezska z hledisek biogeografických a geoekologických / Lacina, Jan -- In: Fyzickogeografický sborník 4 -- S. 186-191
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonitů / Vlašímský, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 429-434
Zdroj: ČGS (UNM)