Listování
od 

Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu / Helešic, Jan, Scheibová, Daniela, Zeman, Josef -- In: XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů -- ISBN 80-244-0166-5 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany / Bureš, Jan, Tichávek, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 107-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise) / Lang, Veleslav -- In: Zpravodaj Muzea Vyškovska (1989), s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání geneze a současné diverzity měkkých luhů na Žitném ostrově
Příspěvek k poznání geneze keříčkovitých karbonátových krystalů - jeskynních antoditů / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 7 (1982), s. 15-22, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice / Bubík, Miroslav, 1962-, Demek, Jaromír, 1930-, Gilíková, Helena, Havlíček, Marek, Kirchner, Karel, 1951-, Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně / Bubík, Miroslav, Demek, Jaromír, Gilíková, Helena, Havlíček, Marek, Kirchner, Karel, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. srpen (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně / Bubík, Miroslav, Demek, Jaromír, Gilíková, Helena, Havlíček, Marek, Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. 1 (2005), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě / Herichová, Iva, Kadlec, Jaroslav, Růžičková, Eliška, Žigová, Anna -- In: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku -- s. 67-78
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika / Cmuntová, M., Procházka, Jiří -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 11 (1983), s. 77-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice) / Mastalerz, Krzysztof, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání jurské fauny Arabského poloostrova / Záruba, Bořivoj -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Velké Chuchli / Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 13, č. 2 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz) / Pučálka, Radomil -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 25, č. 1 (1988), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice / Nehyba, Slavomír, Souček, Luboš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna / Nehyba, Slavomír, Souček, Luboš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIV., č. 1 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině / Štelcl, Jindřich, jr. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 17, č. 1 (1987), s. 33-43, 8 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje autochtonního karpatu severní části Karpatské předhlubně na Moravě / Pálenský, Peter, 1959- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 99-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 32, č. 3 (1983), s. 285-288, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)