Listování
od 

Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit / Buriánek, David, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 145-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem / Čopjaková, Renata, Novák, Milan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 88, č. srpen (2003), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem / Čopjaková, Renata, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 88 (2003), s. 167-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity / Leichmann, Jaromír, Zachovalová, Kateřina -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 161-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. - skarnoid / Fojt, Bohuslav, Houzar, Stanislav, Novák, Milan -- In: Acta Musei Moraviae Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid / Fojt, Bohuslav, 1929-, Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), s. 129-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid / Fojt, Bohuslav, Houzar, Stanislav, Novák, Milan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1 (2009), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF -- MZM
Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji / Čech, Stanislav, Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera / Mentlík, Pavel, 1971- -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 10 (2004), s. 9-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání senonské ústřice Oscillopha dichotoma (BAYLE, 1849) / Záruba, Bořivoj -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 159-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství / Nehyba, Slavomír -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 20, č. 6 (1990), s. 261-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy / Stehlík, Otakar -- In: Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd -- Roč. 23 (1989), s. 93-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov / Hradecký, Jan, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 88-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo) / Gregerová, Miroslava, Locker, Jiří -- In: Přehled výzkumů 1989 (1993), s. 64-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce / Pavluš, Ján, Skupien, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 96-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání sulfoantimonitanů olova
Příspěvek k poznání těles granitoidů západně od Žďáru nad Sázavou / Dovolil, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 8 (2001), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně / Demek, J., Havlíček, J., Kirchner, Karel, Nehyba, M. -- In: Sborník abstraktů. Konference 10.Kvartér 2004 -- s. 19-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k poznání třepenitky vlhkožijné - Hypholoma subericaeum / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 86, č. 1 (2009), s. 5-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč / Horák, Jiří, Špachman, Vladimír -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 131-155
Zdroj: ČGS (UNM)