Listování
od 

Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí / Begič, Sabič, Havrda, Jiří, Okič, Muhamad, Pašič, Zijad -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L -- Roč. 1982, č. 9 (1983), s. 267-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu / Plachý, Stanislav -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 7-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů / Mazáček, Jan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů / Růžička, Miloš, 1938-, Růžičková, Eliška -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 418-419
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice / Spanilá, Tamara -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics. Vodohospodársky časopis -- Roč. 42, č. 6 (1994), s. 393-401
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice / Spanilá, Tamara -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 42, č. 6 (1994), s. 393-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k půdním poměrům okolí Jaroměřic n. Rokytnou / Sekaninová, Dagmar -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 23, č. 2 (1986), s. 31-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k půdním poměrům okolí Nedvědic na Českomoravské vrchovině / Sekaninová, Dagmar -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 23, č. 3 (1986), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině / Lacina, Jan -- In: Fyzickogeografický sborník . 6, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost -- S. 165-169
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách / Vavro, Leona -- In: PhD. Workshop 2008 Proceedings -- S. 77-79
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic / Urban, Michal -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 46-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k tektono-magmatickému vývoji jádra svratecké klenby moravika
Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku / Ježek, Josef, Šrámek, Jan -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 157-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci / Cetkovský, Stanislav, Lacina, Jan -- In: Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR -- s. 21-21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k upravitelnosti uhlí z nýřanských slojí slánského ložiska / Bořecká, Olga -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 471-473
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997 / Kříž, Hubert -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 49, č. 3-4 (2001), s. 237-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR / Košina, Miroslav -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 12 (1987), s. 543-552
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k vyhodnocení antropogenních degradací reliéfu na Moravě / Duda, Jaromír -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 147-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech / Blížkovský, Milan, Novotný, Antonín, Suk, Miloš, Šefara, Ján -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 249-257
Zdroj: ČGS (UNM)