Listování
od 

Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Zeman, Josef -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 81-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genezi pararul jádra desenské klenby / René, Miloš -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 235-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině / Brzák, Martin -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 86 (2001), s. 175-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Martinec, Petr, Pruner, Petr -- In: Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK -- s. 131-134
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek ke geochemii Fe-sulfidů v uhlí SHR / Dubanský, Alois, 1929-, Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu / Michalíček, Miroslav, Obr, František -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 87 (1988), s. 71-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- - (1996), s. 118-119
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 118-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geografii Bavorského lesa a Šumavy
Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 81-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geologii střední a jižní části série Branné / Vocilka, Mojmír -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Série A - scientiae naturales -- Č. 16 (1981), s. 71-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geomorfologii chráněných přírodních výtvorů Ostaš a Kočičí skály / Vítek, Jan, 1946- -- In: Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny -- Č. 13-14 (1982), s. 5-14, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu / Brzák, Martin -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 105, č. 4 (2000), s. 347-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka) / Mentlík, Pavel -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 8 (2002), s. 19-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke klasifikaci černých uhlí. (Diskusní příspěvek) / Charvát, Vladimír -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke klasifikaci vulkanogenních úlomkovitých hornin / Cajz, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 333-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou) / Fediuk, František, 1929-, René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu / Fediuk, F., René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 65-68
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masívu / Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 153-155
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu / Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 153-155
Zdroj: ČGS (UNM)