Listování
od 

Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov) / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stavebnímu vývoji Prašné brány na základě inženýrsko-geologického průzkumu / Luštincová, Libuše -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 7 (1986), s. 403-407
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou) / Holub, Vlastimil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 154-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 41-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek / Skupien, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II / Čejka, Jiří, Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 1-2 (1986), s. 81-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit / Čejka, Jiří, jr., Hájek, Bohumil, Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, 1985, č. 1 (1986), s. 36-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit / Čejka, Jiří, 1929-, Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, 1985, č. 1 (1986), s. 45-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit / Čejka, Jiří, Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 3 (1986), s. 119-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit / Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 154, č. 3-4 (1985), s. 183-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny / Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 357-370
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke studiu křemičitých hornin z jesenických plymetalických ložisek / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP / Bořecký, Karel, Gabašová, Ananda -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1996), s. 72-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke studiu odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy v Ještědském hřbetu / Jahn, Vojtěch -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 3 (1987), s. 181-191, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu / Sitek, Libor, Vala, M. -- In: Inženýrská mechanika 95. 2 -- s. 457-462
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá / Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Žůrek, P. -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 -- S. 1-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu / Hrouda, František -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat / Doktór, Stanislaw, Graniczny, Marek, Nemčok, Ján, Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 385-402
Zdroj: ČGS (UNM)