Listování
od 

Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna / Čulíková, Věra, Jankovská, Vlasta, Lisá, Lenka, Rybníček, M., Zapletalová, D. -- In: Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc -- s. 267-271
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příspěvek reflexní seizmiky k poznání geologické stavby plzeňské pánve a jejího hlubšího podloží / Cidlinský, Karel, Ibrmajer, Ivan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 11-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek seismické stanice Ostrava-Krásné Pole k registraci blízkých zemětřesení / Kaláb, Zdeněk, Šťastná, E., Trybová, M. -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- s. 63-71086
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvky k dějinám dolování stříbra - 2 (Variant.)
Příspěvky k dějinám dolování stříbra - 5 (Variant.)
Příspěvky k dějinám dolování stříbra - 6 (Variant.)
Příspěvky k dějinám dolování stříbra 3 (Variant.)
Příspěvky k dějinám dolování stříbra (Variant.)
Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVIII / Kruťa, Tomáš, 1906-1998 -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 70 (1985), s. 31-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvky k poznání osobnosti Václava Hanky. / Sršeň, Lubomír -- In: Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie -- ISSN 0036-5335 -- Roč. 63, č. 1-4 (2009), 160
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika / Chmelař, Josef, Moupic, Zdeněk, Stárková, Ivana, Veselá, Marta -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 15-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče / Souček, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 463-466
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvky ke geologii severních Čech 1992 (Variant.)
Přístroj pro měření tlaku a teploty vody HMT-100 / Běluša, Leopold, Doležal, Vojtěch, Klein, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 323-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Přístrojová základna při geochemickém vyhledávání barevných kovů / Gruntorád, Jan, 1928- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 3 (1988), s. 293-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Příští projekty geologického průzkumu planet a měsíců / Beneš, Konrád -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 118
Zdroj: ČGS (UNM)
Přitahuje vegetace vodu? / Pokorný, Jan, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 64, č. 6 (2014), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Přítomnost vulkanoklastických sedimentů v souvrství Karpatu v oblasti Ždánické elevace / Zádrapa, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 323-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru / Klimeš, Jan, Vilímek, V. -- In: Sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras" -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2007), s. 151-153
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH