Listování
od 

Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce / Bokr, Pavel, Budil, Petr, 1969-, Kraft, Petr, Krupička, Jiří, Mikuláš, Radek, 1964-, Röhlich, Pavel, Verner, Kryštof -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 1 (2005), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě / Holub, Vlastimil, Malecha, Adolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 94-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, Treml, Václav, 1974- -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997 -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 6 (1998), s. 128-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina) / Dašková, Jiřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 122-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidliích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu / Rak, Štěpán, 1978-, Viktorýn, Tomáš -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 128-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 (33-22, Vranov n. Dyjí) / Doláková-Zdražílková, Nela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev) (13-14 Nymburk) / Hradecká, Lenka, Pražák, Jiří, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné vyhodnocení záznamů seismické stanice Vinařice z roku 1996 / Brož, Milan, Buben, Jiří -- In: 1. Česko-polské geomechanické symposium -- s. 16-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Předběžné výsledky datování glaciálních tvarů Krkonoš metodou 10Be
Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice) / Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice) / Bubík, Miroslav, Novák, Zdeněk, Stráník, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 47-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda / Schulmannová, Barbora, 1963-, Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 45-47, Příl. VII
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (Moldanubikum, Český masiv) / , , Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky geomorfologického výzkumu a pylové analýzy v okolí Staré jímky (Šumava)
Předběžné výsledky hodnocení zkrasovění v koněpruské oblasti / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 18 (1993), s. 14-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě / Břízová, Eva, Lisá, Lenka, Mentlík, Pavel -- In: Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 -- ISBN 80-244-1320-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)