Listování
od 

Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan, Zika, Pavel, Zvelebil, Jiří -- In: Příroda - Sborník prací z ochrany přírody. 3 -- s. 41-54
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan, Zika, Pavel, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 3 (1996), s. 41-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky k historii vegetace Krkonoš (Úpská rašelina a Černohorská rašelina)
Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory) / Večeřa, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 118-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve / Knésl, Ilja, Martínek, Karel, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve / Knésl, Ilja, Martínek, Karel, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (Geoscience Research Reports for 2011) -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Předběžné výsledky mapování nectavského krystalinika (24-21 Jevíčko) / Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 80-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice) / Hanžl, Pavel, Němečková, Monika -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 86-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky mikropaleobotanických výzkumů cenomanských jílovců mezi Novým Strašecím, Louny a Libochovicemi / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku. (Preliminary results of micropalaeontological /palynological/study of kaoline deposits in the Karlovy Vary and Podbořany area) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1994), s. 49-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína / Bíl, Michal, Krejčí, Oldřich, 1958-, Mališka, J. -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky paleobotanického výzkumu z aluviálních půd paleomeandrů Dudváhu a Dunaje (Slovensko) / Břízová, Eva, Pišút, Peter -- In: Poda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. Pedologické dni 2012, 18.9.-20.9.2012, Snina, Bratislava. Zborník abstraktov -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 163-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 149-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín) / Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence / Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 71-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžné výsledky petrologického studia jižních ostrovů jádra desenské klenby / Kopečný, Václav -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka) / Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, 1958-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 60-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě / Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. jaro (2000), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)