Listování
od 

Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat / Bubík, Miroslav, 1962- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov) / Navrátil, Oldřich, Surý, Jan, Štelcl, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 76-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku / Skupien, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků / Pavluš, Ján, Skupien, Petr, Zahradník, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky studia permských paprskoploutvých ryb (Actinopterygii) z lokality Buxieres-les-Mines (Allier, Francie)
Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace / Ďuriš, Miloslav, Vavřín, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky studia vztahu subfosilních kmenů a fluviálních sedimentů na lokalitách Osek nad Bečvou a Tovačov-Annín / Kolář, Tomáš, Rybníček, Michal, Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy) / Klečka, Milan, Skálová, Lenka, Strnad, Ladislav, Svobodová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy) / Čech, Stanislav, 1951- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 39-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky vrtu V800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy) / Čech, Stanislav -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky vyhledávacího průzkumu na černé uhlí v oblasti Mělník-Benátky nad Jizerou / Bosák, Pavel, 1951-, Žbánek, Jan -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky výzkumu glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava) / Lisá, Lenka, Mentlík, P. -- In: Geomorfologický sborník ... ; stav geomorfologických výzkumů v roce 2006. Sborník abstraktů z mezinárodního semináře -- s. 46-46
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava) / Lisá, Lenka, Mentlík, Pavel, 1971- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 46
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice) / Adámek, Josef, Petrová, Pavla, 1972-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně / Adámek, Josef, Petrová, Pavla, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom / Ivanov, Martin, Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 223-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin / Marušák, Martin -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1991), s. 34-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999 / Kessl, Jiří -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 4 (2000), s. 4 přílohy
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné zhodnocení sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva a Pastviny / Bíl, Michal, Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, č. září (2001), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu / Havlíček, Pavel, Štor, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)