Listování
od 

Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice) / Adámek, Josef, Petrová, Pavla, 1972-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně / Adámek, Josef, Petrová, Pavla, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom / Ivanov, Martin, Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 223-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin / Marušák, Martin -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1991), s. 34-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999 / Kessl, Jiří -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 4 (2000), s. 4 přílohy
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné zhodnocení sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva a Pastviny / Bíl, Michal, Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, č. září (2001), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu / Havlíček, Pavel, Štor, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet) / Dašková, Jiřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 92-94
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách / Paděra, Karel, 1923-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Předčasná geologická úmrtí / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 132-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby / Hanžl, Pavel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 63-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Předkarbonská metamorfní historie zaznamenaná v metabazitech mariánskolázeňského komplexu, západní Čechy
Předkrystalizační vývoj magmatitů, vulkanitů a některých metamorfitů (hypotéza formování magmat a některých metamorfitů koagulační homogenizací) / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 38 (1983), s. 9-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov) / Veselý, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Předložení výsledků terénních měření VP na mapách a řezech
Předmetamorfní původ fylitů na Kraslicku / Souček, Jiří, Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 383-393
Zdroj: ČGS (UNM)
Předmluva / Musil, Rudolf, 1926-, Vaněk, Miroslav -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Předmluva k 23. svazku Antropozoika
Předmluva (K 75. narozeninám RNDr. Pavla Povondry, DrSc.)
Předmluva ke Knize o pravěku / Roček, Zbyněk -- In: Kniha o pravěku -- s. 6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ