Listování
od 

Předmluva / Musil, Rudolf, 1926-, Vaněk, Miroslav -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Předmluva k 23. svazku Antropozoika
Předmluva (K 75. narozeninám RNDr. Pavla Povondry, DrSc.)
Předmluva ke Knize o pravěku / Roček, Zbyněk -- In: Kniha o pravěku -- s. 6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992 / Nývltová-Fišáková, Miriam -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [3]
Zdroj: ČGS (UNM)
Předmostí 2, excavations 1989-1992 / Frechen, M., Ložek, Vojen, Svoboda, Jiří, Svobodová, Helena, Škrdla, Petr -- In: Paleolithic in the Middle Danube Region -- s. 147-171
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předmostí after 110 Years / Ložek, Vojen, Svoboda, J., Svobodová, H., Škrdla, P. -- In: Journal of Field Archaeology -- Roč. 21, č. 4 (1994), s. 457-472
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přednosti magnetometrů využívajících Overhauserův jev / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISBN 80-248-0499-9 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Předpokládané důvody vzniku sesuvu v neogenních mořských jílech (Brno-Medlánky) / Poul, Ivan -- In: Zakládání staveb 2007 -- ISBN 978-80-7204-544-0 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předpokládaný regionální obraz pole napětí v geodynamickém modelu Českého masívu / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Proceedings "Current Trends in Seismology and Engineering Geophysics" -- s. 109-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Předpoklady a důkazy existence náhorního (fjeldového) ledovce v oblasti Bílé louky (východní část Krkonoš)
Předpolí Alp - problémy stratigrafie kvartéru, nomenklatury a interpretace
Předpověď geomagnetické aktivity pomocí snímků z družice YOHKOH a údajů z geomagnetické observatoře Budkov / Bochníček, Josef, Bucha, Václav, Hejda, Pavel -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 92-97
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Předpověď proudění v trysce / Říha, Zdeněk -- In: Sborník konference TechSoft Engineering ANSYS 2013. setkání uživatelů a konference -- S. 129-134
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 27-30
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu / Krčmář, Arnošt, Kříž, Hubert -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 37, č. 3 (1987), s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Předpovědi geomagnetické aktivity v době kolem slunečního maxima a v době sestupné fáze slunečního cyklu / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: 16. Celoštátny slnečný seminár -- s. 201-206
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně / Kříž, Hubert -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 46, č. 3 (1998), s. 218-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Předpovídání povodní v České republice / Kubát, Jan -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 5, č. 11 (1997), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A) / Benada, Stanislav, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Přírodovědecký sborník -- Č. 26 (1982), s. 181-190, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)