Listování
od 

Předpověď proudění v trysce / Říha, Zdeněk -- In: Sborník konference TechSoft Engineering ANSYS 2013. setkání uživatelů a konference -- S. 129-134
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 27-30
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu / Krčmář, Arnošt, Kříž, Hubert -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 37, č. 3 (1987), s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Předpovědi geomagnetické aktivity v době kolem slunečního maxima a v době sestupné fáze slunečního cyklu / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: 16. Celoštátny slnečný seminár -- s. 201-206
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně / Kříž, Hubert -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 46, č. 3 (1998), s. 218-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Předpovídání povodní v České republice / Kubát, Jan -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 5, č. 11 (1997), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A) / Benada, Stanislav, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Přírodovědecký sborník -- Č. 26 (1982), s. 181-190, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Předúprava těžebních zdrojů : předpoklad dalšího zefektivnění povrchové těžby uhlí / Chytka, Lubomír, Šafner, Karel -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 7 (1988), s. 319-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy / Halíř, Josef, Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2014), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice / Morávek, Petr -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 31, č. 3-4 (1999), s. 179-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996 / Kukal, Zdeněk, 1932-, Shánělec, Vladimír -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997 / Růžička, Miloš, 1938-, Shánělec, Vladimír -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998 / Růžička, Miloš, 1938-, Shánělec, Vladimír -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 8-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999 / Růžička, Miloš, 1938-, Shánělec, Vladimír -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 12-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů / Cícha, Jaroslav, Gadas, Petr, Loun, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 69-77, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled dějin rudného hornictví na území Československa (Variant.)
Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku / Komínek, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 1 (1997), s. 6-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku / Komínek, Jiří, 1937-2006 -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-8, D 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd / Cienciala, Emil, 1964-, Moravčík, Pavel -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 14-15, 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)