Listování
od 

Přehled mineralogie lokality Zbýšov u Brna / Jelínek, Jaromír, Nahodil, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 424-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě / Houzar, Stanislav, Malý, Karel, 1970- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 5-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum / Doležalová, Hana, Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Novák, Milan, 1952-, Pfeiferová, Anna, 1935- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 91 (2006), s. 3-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952-, Pfeiferová, Anna -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 3-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti / Litochleb, J., Litochlebová, E., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 89-97
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti / Litochleb, Jiří, Litochlebová, Eva, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 89-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů a hornin
Přehled minerálů a hornin / Matyášek, Jiří, Suk, Miloslav -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2007), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava) / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999), s. 294-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu / Cempírek, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 247-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 169-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 117-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 9 (1999), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 324-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 5 (1998), s. 335-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled mnohorozměrných statistických metod : (Přístup orientovaný na počítačové zpracování dat) / Maslowská, Hana -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 11-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled modelů deformace homogenního elastického poloprostoru různým zatížením / Martinů, Zdeněk -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 214-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 6-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009 / Cempírek, Jan, Fojt, B., Gadas, Petr, Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Novák, Milan, Sejkora, Jiří, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 95, č. 1 (2010), 56
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 61-68
Zdroj: ČGS (UNM)