Listování
od 

Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti / Litochleb, Jiří, Litochlebová, Eva, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 89-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů a hornin
Přehled minerálů a hornin / Matyášek, Jiří, Suk, Miloslav -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2007), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava) / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999), s. 294-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu / Cempírek, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 247-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 169-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 117-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 9 (1999), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 324-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 5 (1998), s. 335-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled mnohorozměrných statistických metod : (Přístup orientovaný na počítačové zpracování dat) / Maslowská, Hana -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 11-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled modelů deformace homogenního elastického poloprostoru různým zatížením / Martinů, Zdeněk -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 214-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 6-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009 / Cempírek, Jan, Fojt, B., Gadas, Petr, Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Novák, Milan, Sejkora, Jiří, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 95, č. 1 (2010), 56
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 61-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled o činnosti n. p. Geoindustria-Praha v zahraničí / Papoušek, Igor -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 317-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled obsahu geologických sbírek ve Středočeském muzeu v Roztokách / Kraus, Jiří -- In: Muzeum a současnost. Řada přírodovědná -- ISSN 0862-2035 -- Č. 2 (1987), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 36, č. 1 (1990), s. 91-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled permokarbonské sladkovodní fauny limnických pánví Čech a Moravy