Listování
od 

Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 61-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled o činnosti n. p. Geoindustria-Praha v zahraničí / Papoušek, Igor -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 317-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled obsahu geologických sbírek ve Středočeském muzeu v Roztokách / Kraus, Jiří -- In: Muzeum a současnost. Řada přírodovědná -- ISSN 0862-2035 -- Č. 2 (1987), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 36, č. 1 (1990), s. 91-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled permokarbonské sladkovodní fauny limnických pánví Čech a Moravy
Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy / Cienciala, Emil, 1964-, Moravčík, Pavel -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 33-44, 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika / Hyršl, Jaroslav, Klápová, Helena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled přírodních šperkových kamenů modré barvy / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Šperkařství -- Roč. 14, č. 4 (1984), s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled přírodních šperkových kamenů zelené barvy / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Šperkařství -- Roč. 14, č. 3 (1984), s. 14-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005 -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000) / Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998) / Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 312-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002) / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004 / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988 / Burdová, Petra, Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 118-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled silurského systému ve střední Evropě
Přehled skarnů moravské části moldanubika / Houzar, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 77-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989 / Černý, Petr -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 76, č. 1-2 (1991), s. 3-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled stylů proželeznění v pískovcích CHKO Kokořínsko / Adamovič, Jiří -- In: Železivce -- ISBN 80-85304-75-9 -- s. 41-46
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ