Listování
od 

Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- s. 112-116
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu / Lehotský, Tomáš, Prešer, David -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 285-287 (2006), s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří / Filippi, Michal, Filippi, R. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 177-185
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří / Filippi, Michal, Filippi, Renata -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 3 (2004), s. 177-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masivu: Různé tektonické situace / Hladil, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 5. ročník -- s. 50-52
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masívu: různé tektonické situace / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled základních eustatických rysů devonských pánví ČM: různé tektonické situace / Hladil, Jindřich -- In: Moravskoslezské palaozoikum -- s. 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přehledná mapová dokumentace okresu Most / Macůrek, Vlastimil -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2002), s. 58-59, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 136-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury / Rozsypal, Alexandr -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky / Petáková, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky / , , Petáková, Zdeňka (1999) -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky / Maňour, Jiří, Petáková, Zdeňka, 1964- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 75
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky / Eliáš, Martin, Petáková, Zdeňka, 1964- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 122
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky / Petáková, Zdeňka, 1964- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR / Holý, M., Petáková, Zdeňka -- In: Výroční zpráva odboru geologie ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR / Holý, Martin, 1959-, Petáková, Zdeňka, 1964- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 64-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehrada Slezská Harta před milióny let / Zapletal, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 69, č. 5 (1990), s. 278-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Překonání nejdelšího jeskynního sifonu / Stárka, Vladimír, 1921-2005 -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 33, č. 7 (1984), s. 301
Zdroj: ČGS (UNM)
Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách / Bufka, Aleš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 13-18
Zdroj: ČGS (UNM)