Listování
od 

Přesmyková tektonika v karbonských sedimentech plzeňské pánve / Opekar, Ladislav, Spudil, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 7 (1983), s. 211-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Přestěhování kalibrační základny pro terénní gama spektrometry z Bratkovic do Stráže pod Ralskem, etapa 1. / Křesťan, Petr, Matolín, Milan, Stoje, Vladimír, Veselý, Pavel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 10, č. 2 (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Přestup látek z atmosféry na zemský povrch / Moldan, Bedřich, 1935- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 3 (1986), s. 163-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti / Rambouský, Zdeněk, Sosnovec, Luděk -- In: Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference -- s. 155-158
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Přetvárné vlastnosti polyuretanových injektážních pryskyřic a geokompozitů / Martinec, Petr, Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením. Sborník příspěvků 4. mezinárodního semináře -- s. 72-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Přetvořená krajina / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, č. 19 (2009), s. 56-56
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přetvořené turmalíny moldanubika / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS / Rambousek, Petr -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000? / Sitenský, Ivo -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 99-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000? / Klener, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 66, č. 10 (1987), s. 557-564
Zdroj: ČGS (UNM)
Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování? / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Příběh jezera / Břízová, Eva, Mentlík, Pavel (2007) -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- Roč. 47, č. 6 (2010), s. 46-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor / Hyršl, Jaroslav, Vlašímský, Pavel -- In: Emser Hefte -- Jg. 13, Nr. 1 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
The Příbram metalliferous district: An outline of geology
Příbram uranium deposit
Das Příbramer Erzrevier in der Geschichte der Bergbauwissenschaften und Techniken in den böhmischen Ländern (1750-1945)
Příbramské uranové ložisko / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 103-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945) / Majer, Jiří, 1922- -- In: Rozpravy Národního technického muzea -- Č. 102 (1985), s. 7-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí / Svobodová, Marcela, Vodrážka, Radek, Žítt, Jiří -- In: 5. paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 80-88974-52-6 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)