Listování
od 

Přetvořená krajina / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, č. 19 (2009), s. 56-56
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přetvořené turmalíny moldanubika / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS / Rambousek, Petr -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000? / Sitenský, Ivo -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 99-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000? / Klener, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 66, č. 10 (1987), s. 557-564
Zdroj: ČGS (UNM)
Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování? / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Příběh jezera / Břízová, Eva, Mentlík, Pavel (2007) -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- Roč. 47, č. 6 (2010), s. 46-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor / Hyršl, Jaroslav, Vlašímský, Pavel -- In: Emser Hefte -- Jg. 13, Nr. 1 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
The Příbram metalliferous district: An outline of geology
Příbram uranium deposit
Das Příbramer Erzrevier in der Geschichte der Bergbauwissenschaften und Techniken in den böhmischen Ländern (1750-1945)
Příbramské uranové ložisko / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 103-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945) / Majer, Jiří, 1922- -- In: Rozpravy Národního technického muzea -- Č. 102 (1985), s. 7-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí / Svobodová, Marcela, Vodrážka, Radek, Žítt, Jiří -- In: 5. paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 80-88974-52-6 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí / Svobodová, Marcela, Vodrážka, R., Žítt, Jiří -- In: 5. paleontologická konference -- s. 117-118
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příbuzenské vztahy mezi našimi vodními plži s miskovitou ulitou = Poznámka k vývojovým vztahům našich přílipkovitých plžů / Kapler, O., Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 45, č. 3 (1997), s. 127-127
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie / Malý, Karel, 1970- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 14 (1999), s. 49-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Přibyslavice near Čáslav / Beran, Anton, Breiter, Karel, 1956-, Buriánek, David, Cempírek, Jan, Dutrow, Barbara, Henry, Darrell, Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924-, Raimbault, Louis -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 77-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Přibyslavice peraluminous granite / Čech, František, Lang, Miloš, Novák, František, 1932-, Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Prachař, Ivan, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1987, no. 3 (1988), p. 183-283
Zdroj: ČGS (UNM)