Listování
od 

Přibyslavice near Čáslav / Beran, Anton, Breiter, Karel, 1956-, Buriánek, David, Cempírek, Jan, Dutrow, Barbara, Henry, Darrell, Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924-, Raimbault, Louis -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 77-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Přibyslavice peraluminous granite / Čech, František, Lang, Miloš, Novák, František, 1932-, Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Prachař, Ivan, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1987, no. 3 (1988), p. 183-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Přibyslavický peraluminiový granit
Přibyslavický peraluminiový granit - geochemická anomálie fosforu v Českém masívu / Lang, Miloš, Pivec, Edvín -- In: Sborník přednášek "Geochemie a životní prostředí" -- s. 31-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole / Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1998), s. 80-86, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny a hodnocení sesuvných procesů na valašsku a způsoby nápravy vzniklých škod / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Sborník sluneční soustava -- s. 5-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příčiny a mechanismy poškození nástěnných maleb solemi
Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol. / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 60-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14.stol / Hrádek, Mojmír -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- S. 60-64
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve / Pešek, Jiří, 1936-, Skopec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 12 (2000), s. 10-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve / Pešek, Jiří, Skopec, Jiří -- In: Uhlí, Rudy, Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2000, č. 12 (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách / Kresta, F., Martinec, Petr -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 9, č. 1 (2006), s. 21-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách / Kresta, František, Martinec, Petr, 1942- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 9, č. 1 (2006), s. 21-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav) / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy / Šrámek, Jan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 2 (1989), s. 91-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace / Havelka, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 161-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny problémů sídlišť a podněty pro efektivní rozvoj bydlení v nich na příkladu Ostravska / Kallabová, Eva -- In: České a slovenské regiony na počátku třetího milénia -- s. 86-95
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol. / Jangl, Ladislav -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Příčiny vertikálních pohybů zemské kůry / Ostřihanský, Lubor -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 2 (1983), s. 115-120
Zdroj: ČGS (UNM)