Listování
od 

Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí / Štelcl, Jindřich, 1956-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 72-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. 1 (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras / Štelcl, Jindřich, 1956-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 69-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Přirozené kaverny v pískovcích jižních svahů Děčínský Sněžník / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 100-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Sborník konference Moravskoslezské paleozoikum -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno) / Ďurďová, Libuše, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 (2010), s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Přirozené změny podnebí : život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 3 (2001), s. 146-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Přirozené změny podnebí / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 3 (2001), s. 146-149 ; 152
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 55-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírůstky sbírky tektitů Západomoravského muzea v Třebíči v letech 1991-1996 / Křesina, Lukáš -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek českého geologa k oslavě 150. výročí založení Rakouské geologické služby (Geologische Bundesanstalt)
Příspěvek československé paleoantropologie k poznání vývoje fosilního člověka Evropy
Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu / Holub, Vlastimil -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 1 (1989), s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav (2000) -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice -- ISBN 80-901850-9-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 211-216
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR / Dobeš, Miroslav -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách / Paukert, Tomáš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 270-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů / Staš, Lubomír -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 140-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD / Taraba, Boleslav, Věžníková, Hana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 11 (1996), s. 351-354
Zdroj: ČGS (UNM)