Listování
od 

Půda - obraz působení člověka / Ložek, Vojen -- In: Živel Země. Země a životní prostředí. -- s. 294-297
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě / Frouz, Jan, 1967- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 7-8 (2010), s. 490-492
Zdroj: ČGS (UNM)
Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy / Khel, Tomáš, Vopravil, Jan, 1975-, Vrabcová, Taťána -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 9 (2010), s. 553-555
Zdroj: ČGS (UNM)
Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku / Kutílek, Miroslav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 3 (2001), s. 153-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit / Vašků, Zdeněk, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 12 (2004), s. 684-690
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní a půdně interpretační mapy ČSR / Tomášek, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní bezobratlí / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 126-131
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Půdní magnetometrie: náhradní metoda stanovení zvyšování imisí v různých typech prostředí
Půdní mapy / Kovanda, Jiří -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní metalometrická prospekce v území mezi Zlatými Horamy a Suchou Rudnou / Skalický, Josef -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní pokryv Bacínu / Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 381-385
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Půdní pokryv Bacínu / Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 381-385
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní pokryv údolních niv / Hynek, Alois -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu -- s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní pokryv v chráněných územích Prahy jako ukazatel environmentálních změn
Půdní poměry / Tomášek, Milan -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní poměry Jihomoravského kraje / Sekaninová, Dagmar -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 27, č. 4 (1990), s. 39-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní poměry koněpruské oblasti / Žigová, Anna -- In: Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní -- ISBN 80-85304-69-4 -- s. 48-52
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Půdní poměry koněpruské oblasti / Žigová, Anna -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 48-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 23, č. 1 (1983), s. 25-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdní poměry okolí Přibyslavic na Českomoravské vrchovině / Sekaninová, Dagmar -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 25, č. 1 (1988), s. 19-30
Zdroj: ČGS (UNM)