Listování
od 

Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštejnem a Litní (rýha spol. Telecom) / Cílek, Václav, Žigová, Anna -- In: Český kras -- s. 5-12
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom) / Cílek, Václav, jr., Žigová, Anna -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 5-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu / Plička, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 395-416
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinatost hornin ve vrtu Dambořice-1 / Červenka, Jiří, Plička, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta. č. 1 -- Roč. 34 (1989), s. 49-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 88 (2003), s. 123-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 306-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov) / Pokorná, Dana, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava / Houzar, S., Šrein, Vladimír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči=Acta Scientiarum Naturalium Musei Moraviae Occidentalis -- č. 39 (1999), s. 1-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava / Houzar, Stanislav, Šrein, Vladimír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 39 (1999), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinové zóny a jejich klasifikacedle genetického významu / Plička, Miroslav, 1920- -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinové zvodnění v oblasti krušnohorského okraje výhledového lomu Kohinoor / Dyk, Vladimír, Kottnauer, Richard -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 196-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem / Kočková, Eva, Mlejnková, Hana, Žáková, Zdeňka -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 45, č. 1 (2003), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Pulsating Water Jet - A Tool for the Future? / Foldyna, Josef -- In: TEAM 2013. Proceedings of the 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society -- S. 6-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pulsating water jets / Foldyna, Josef, Jekl, Pavel, Martinec, Petr, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 18-29
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pulsating water jets: a tool for dimension stone cutting / Foldyna, Josef, Jekl, Pavel, Martinec, Petr, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: 4. Międzynarodowa konferencja techniki urabiania 2005. Materiały konferencyjne -- s. 37-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pulsed liquid jet generated by pulse multiplication technique / Dvorský, R., Sitek, Libor, Sochor, T. -- In: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku -- S. 25-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Půlstoletí některých geologických rezervací / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 12 (1983), s. 355, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Jekl, Pavel, Nováková, Daria, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Sanace 2007. Sborník přednášek -- S. 341-349
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pumped-storage power plant CHA Centro in Cuba
Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum) / Kováčik, Martin, Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav, Žáček, Vladimír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)