Listování
od 

Půdy Brd a měkkýši / Ložek, Vojen -- In: Příroda Brd a perspektivy její ochrany -- s. 24-28
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Půdy klečového vegetačního stupně v Krkonoších
Půdy městské části Praha 6 / Krejčová, J., Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Půda v průmyslové krajině -- S. 20-23
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Půdy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
Půdy ochranných lesů Krkonoš / Podrázský, Vilém, Vacek, Stanislav -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 31 (1994), s. 5-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdy Ratibořického údolí a jeho okolí ve vztahu k vegetaci / Válek, Bohumil, 1913-1983 -- In: Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny -- Č. 13-14 (1982), s. 31-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštejnem a Litní (rýha spol. Telecom) / Cílek, Václav, Žigová, Anna -- In: Český kras -- s. 5-12
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom) / Cílek, Václav, jr., Žigová, Anna -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 5-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu / Plička, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 395-416
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinatost hornin ve vrtu Dambořice-1 / Červenka, Jiří, Plička, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta. č. 1 -- Roč. 34 (1989), s. 49-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 88 (2003), s. 123-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 306-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov) / Pokorná, Dana, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava / Houzar, S., Šrein, Vladimír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči=Acta Scientiarum Naturalium Musei Moraviae Occidentalis -- č. 39 (1999), s. 1-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava / Houzar, Stanislav, Šrein, Vladimír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 39 (1999), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinové zóny a jejich klasifikacedle genetického významu / Plička, Miroslav, 1920- -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Puklinové zvodnění v oblasti krušnohorského okraje výhledového lomu Kohinoor / Dyk, Vladimír, Kottnauer, Richard -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 196-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem / Kočková, Eva, Mlejnková, Hana, Žáková, Zdeňka -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 45, č. 1 (2003), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Pulsating Water Jet - A Tool for the Future? / Foldyna, Josef -- In: TEAM 2013. Proceedings of the 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society -- S. 6-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pulsating water jets / Foldyna, Josef, Jekl, Pavel, Martinec, Petr, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 18-29
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG