Listování
od 

Půlstoletí některých geologických rezervací / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 12 (1983), s. 355, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Jekl, Pavel, Nováková, Daria, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Sanace 2007. Sborník přednášek -- S. 341-349
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pumped-storage power plant CHA Centro in Cuba
Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum) / Kováčik, Martin, Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav, Žáček, Vladimír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pumpellyite - product of late metamorphic phase from bytownite gneiss of Vrbno Group and amphibolite of Jeseník massif (Silesicum, Bohemian massif)
Pumpellyite-actinolite facies quartzites from the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemian Massif) / Koepke, Jürgen, Olejniczak, Kamilla, Puziewicz, Jacek -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 178, no. 2 (2003), p. 153-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico Units in the Internal Zone of the Rif, Spain / Alvarez-Valero, A., Novák, Jiří Karel, Ruiz Cruz, M. D., Sanz de Galdeano, C. -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 48, č. 1 (2010), s. 183-203
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico units in the Internal Zone of the Rif, Spain / Alvarez-Valero, Antonio, Novák, Jiří, Rodriguez Ruiz, Maria Dolores, Ruiz Cruz, María Dolores, Sanz de Galdeano, Carlos -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 48, no. 1 (2010), p. 183-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Pumping tests in arid areas / Mucha, Igor -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 39 (1985), p. 13-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Pumping tests on domestic wells in arid areas / Fara, Mohamed, Mucha, Igor, Paulíková, Eva -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 40 (1985), p. 47-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Punkevní jeskyně zrekonstruovány / Hromas, Jaroslav, 1943- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 6 (1996), s. 187-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Pupilloidea of Pakistan (Gastropoda: Pulmonata): Truncatellininae, Vertigininae, Gastrocoptinae, Pupillinae (in part) / Auffenberg, K., Hlaváč, Jaroslav, Naggs, F., Pokryszko, B. M. -- In: Annales Zoologici -- Roč. 59, č. 4 (2009), s. 423-458
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pure antimony from Vlastějovice
Pure antimony in rutile from dolomitic marble at Studnice
Pure silver - a new mineral from the Horní Benešov deposit
Purpose - mapping the semantic terrain / Cílek, Václav -- In: Is There a Purpose in Nature? How to Navigate Between the Scylla of Mechanism and Charybdis of Teleology -- s. 11-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Purpose - Mapping the semantic terrain / Cílek, Václav -- In: Is there a Purpose in Nature? How to navigate between the Scylla of mechanism and the Charybdis of teleology -- s. 157-158
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Purpose mining-hydrogeological maps of the North Bohemian Brown-Coal District to the scale 1:5000
Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku / Hak, Jaroslav, Opletal, Mojmír -- In: Geolog Tibor Buday -- ISBN 80-7075-312-9 -- s. 12-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin / Doležalová, Jarmila, Konečná, Eva, 1979-, Vařecha, Daniel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 27-31
Zdroj: ČGS (UNM)