Listování
od 

P-T conditions of the origin of skarns and the surrounding rocks in the exocontact of the Bajan Obo granite massif, Mongolia / Jilemnická, Libuše, Pertoldová, Jaroslava, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 28, no. 3 (1983), p. 225-244
Zdroj: ČGS (UNM)
P-T conditions of thrust deformation and the nature of derived fluids in the Hády - Říčka limestones at Hády near Brno
P-T conditions of thrust deformation and the nature of derived fluids in the Hády-Říčka limestones at Hády near Brno
P-T-d Evolution of Marbles and Mica Schists in the Krowiarki Range, the Lądek-Snieznik Metamorphic Unit, West Sudetes / Jastrzębski, Mirosław -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic) / Faryad, Shah, Perraki, Maria, Vrána, Stanislav -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 88, č. 4 (2006), 23
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic) / Faryad, Shah Wali, Perraki, Maria, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 88, no. 1-2 (2006), p. 297-319
Zdroj: ČGS (UNM)
P-T evolution and tectonic setting of granulites of the Ohře (Eger) crystalline / Kotková, Jana, 1963- -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
P-T path interpretation from garnets in the Moldanubian diaphthorite zone to the west of Waldthurn (Bohemian Massif, NE Bavaria) / Schulz, Bernhard -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 24, no. 5-6 (1992), s. 339-347
Zdroj: ČGS (UNM)
P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna / Hurai, Vratislav, Král, Ján, Pudilová, Marta, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 62-65
Zdroj: ČGS (UNM)
P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna / Hurai, Vratislav, Král, Ján, Pudilová, Marta, Slobodník, Marek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XI., č. 1. (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna / Hurai, Vratislav, Král, Ján, Pudilová, Marta, Slobodník, Marek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r.2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11, č. 1 (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
P-T-t-Pfade im Grenzbereich Moldanubikum/Zone von Erbendorf-Vohenstrauss / Kleemann, Ulrich -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
P-Wave anisotropy of rocks from the seismic area in Western Bohemia / Chlupáčová, Marta, Nehybka, Vladimír, Skácelová, Zuzana -- In: Journal of Geodynamics -- ISSN 0264-3707 -- Roč. 1-2, č. 35 (2003), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
P-wave velocity anisotropy determined on amphibolite samples from a borehole in the Rataje Zone of Kutná Hora crystalline complex / Vajdová, Veronika -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 41, no. 2 (1997), p. 95-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Package ANRAY, version 4.01 / Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 6 -- s. 179-182
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Package ANRAY, version 4.10 / Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 7 -- s. 403-404
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The Pacova hora Hill locality near Chýnov (the Chýnov cave and quarry) - new knowledge of the mineralogical research (southeastern Bohemia)
Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu / Krejča, F., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, - (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu / Krejča, František, 1954-, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 64-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Pád meteortiu Morávka: iniciální velikost, sturktura a složení meteoritoidu