Listování
od 

Pašeráci freonů / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 5 (1995), s. 296-296
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Patelliconus Horný, 1961 and Mytoconula gen. n. (Mollusca, Tergomya) from the Ordovician of Perunica / Horný, Radvan, 1932- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 65, no. 1-2 (2009), p. 25-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Patelliconus HORNÝ, 1961 and Mytoconula gen. n. (Mollusca, Tergomya) from the Ordovician of Perunica / Horný, Radvan -- In: Sborník Národního muzea řada B Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 65, č. 1-2 (2009), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
The Path From Passivity Toward Entrepreneurship: Public Sector Actors in Brownfield Regeneration Processes in Central Eastern Europe / Alexandrescu, F., Bartke, S., Klusáček, Petr, Martinát, Stanislav -- In: Organization & Environment -- Roč. 27, č. 2 (2014), s. 181-201
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
A pathlogical anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Pek, Ilja -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 4 (1995), p. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
A pathologic pygidium from the Pleistocene erratic boulder of Moravia / Čajan, Martin, Pek, Ilja -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 269 (1992), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
A pathologic pygidium of the Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) from the Letná Formation of the Bohemian Ordovician in the Prague Basin (Barrandian)
Pathological abnormalities on the shells of the species Terebralia lignitarum (Eichwald, 1830) of the Lower Badenian from Damníkov in East Bohemia
A pathological anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 40, č. 4 (1995), s. 89-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pathological changes in concrete prefabricates of block of flats in town district Komín
Pathological effect in Lyropecten (Aequipecten?) ternatus (Muenster, 1833) from the Cretaceous of Czechoslovakia / Marek, Jaroslav, 1946-, Pek, Ilja -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 58, no. 1 (1983), p. 49-51, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pathological features on the conulariids exoskeletons (Lower Palaeozic, Prague Basin)
Pathways of mining industry evolution and the 14th World Mining Congress
Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu / Cílek, Václav -- In: Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní -- ISBN 80-85304-69-4 -- s. 104-107
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu / Cílek, Václav, jr. -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 104-407
Zdroj: ČGS (UNM)
Patologická anomálie na schránce Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) z českotřebovského badenu
Patologické abnormality na ulitách Terebralia lignitárum (Eichwald, 1830) ze spodního badenu u Damníkova ve východ. Čechách / Bičík, Vítězslav, Pek, Ilja -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 24 (1995), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun / Moravec, Josef K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 91, Příl. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Patologické pygidium z eratického materiálu Moravy
Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno - Komín / Boháč, Martin, Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIII, č. XIII (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF