Listování
od 

Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu / Krejča, F., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, - (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu / Krejča, František, 1954-, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 64-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Pád meteortiu Morávka: iniciální velikost, sturktura a složení meteoritoidu
Padělky zkamenělin, jejich historie a význam / Přidalová, Petra, Rak, Štěpán, 1978- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 39 (2013), s. 5-12, obálka s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Padesát let ediakarské fauny : pátrání po původu fosilií s tělesnou konstrukcí připomínající žíněnku / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 1 (1997), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Padesát let ediakarské fauny? / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 1 (1997), s. 16-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Padesát let geologické práce RNDr. Tibora Budaye, DrSc. / Suk, Miloš, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 313
Zdroj: ČGS (UNM)
Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 81
Zdroj: ČGS (UNM)
Padesát let od smrti V.I. Vernadského a A.J. Fersmana / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 413-414
Zdroj: ČGS (UNM)
Padesát let od úmrtí geologa Johanna Wilschowitze / Purkyňová, Eva, Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 44, č. 2 (1995), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963) / Tesařík, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 281-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Padesát let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura" (Variant.)
Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině / Hájek, Antonín, 1944-, Hlisnikovský, Karel, Holeczy, Daniel -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě / Hanáček, Martin, Jarošová, Lenka, Zapletal, Ladislav, jr. -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 1 (2008), s. 81-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 1 (2004), s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Pádová pole tektitů očima sběratele / Trnka, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 112-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Pádová pole vltavínů / Bouška, Vladimír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 5-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj / Houzar, Stanislav, Vokáč, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 2 (2005), s. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý / Novák, Václav, 1945- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 239-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Paladium palivem budoucnosti? / Novák, Martin, 1959- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)