Listování
od 

Paleobiological Characterization of the Karpatian Stage / Brzobohatý, Rostislav, Cicha, Ivan, Coric, Stjepan, Daxner-Höck, Gudrun, Doláková, Nela, Harzhauser, Mathias, Hladilová, Šárka, Kroh, Andreas, Kvaček, Zlatko, Mandic, Oleg, Olshtynska, Alexandra, Pisera, Andrzej, Reichenbacher, Bettina, Rögl, Fred, Schultz, Ortwin, Švábenická, Lilian, Tempfer, Petra, Vávra, Norbert, Zorn, Irene (2003) -- In: The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys -- ISBN 80-210-3266-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleobiological interpretation of some skeletal characters of Lower Devonian fenestrate Bryozoa, Prague basin, Czechoslovakia / McKinney, Frank K. -- In: Bryozoa: Present and Past (1987), s. 161-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobiologická charakteristika regionálního stupně karpat
Paleobotanic evidence on the age of the plio-pleistocenian deposits between Mohelnice and Kroměříž
Paleobotanic finds in the PMK boreholes in the Carpathian foredeep in Moravia (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
Paleobotanical material / Roszková, Alena (2008) -- In: Petřkovice. On Shouldered Points and Female Figurines (ed. J. A. Svoboda) -- ISBN 978-80-86023-96-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Paleobotanical, palynological, and sedimentological research of the Nýřany Member (Westphal D) in Rakovník area
Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic) / Filipiak, Pawel, Gilíková, Helena, Jachowicz, Monika, Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea -- ISSN 1211-3026 -- Roč. 53, č. 3 (2004), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic) / Filipiak, Pawel, Gilíková, Helena, Jachowicz, Monika, Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Vol. 53, no. 3 (2004), p. 193-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanická charakteristika mladopliocenních uloženin mezi Litovlí a Kroměříží (Morava)
Paleobotanická data k biostratigrafii a korelaci uloženin Chebské pánve / Bůžek, Čestmír, 1933-1992, Holý, František, 1935-1984, Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937-, Stuchlik, Leon -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 60 (1982), s. 49-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanické a palynologické studie mezi Hájemi a Dolní Sytovou v podkrkonošské pánvi / Drábková, Jana, Šimůnek, Zbyněk -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleobotanické doklady ke stáří pliocenních-pleistocenních uloženin mezi Mohelnicí a Kroměříží / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 25-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice) / Bůžek, Čestmír, 1933-, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník) / Drábková, Jana, Lojka, Richard, Stárková, Marcela, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 39-42, Příl. IV
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku / Drábková, Jana, Lojka, Richard, Stárková, Marcela, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina) / Bůžek, Čestmír, 1933-, Dvořák, Zdeněk, Kvaček, Zlatko, 1937-, Prokš, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 92-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotaničeskaja charakteristika verchnepliocenovych otloženij meždu gorodami Litovel i Kromeržiž (Moravija)
Paleobotaničeskaja i litologičeskaja charakteristika srednedevonskych otloženij razreza Glubočepy (Češskaja respublika) / Jurina, A. L., Karpova, J. V., Raskatova, M. G. -- In: Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 4, Geologija -- ISSN 0201-7385 -- No. 5 (2009), s. 12-18
Zdroj: ČGS (UNM)