Listování
od 

Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic) / Filipiak, Pawel, Gilíková, Helena, Jachowicz, Monika, Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea -- ISSN 1211-3026 -- Roč. 53, č. 3 (2004), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic) / Filipiak, Pawel, Gilíková, Helena, Jachowicz, Monika, Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Vol. 53, no. 3 (2004), p. 193-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanická charakteristika mladopliocenních uloženin mezi Litovlí a Kroměříží (Morava)
Paleobotanická data k biostratigrafii a korelaci uloženin Chebské pánve / Bůžek, Čestmír, 1933-1992, Holý, František, 1935-1984, Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937-, Stuchlik, Leon -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 60 (1982), s. 49-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanické a palynologické studie mezi Hájemi a Dolní Sytovou v podkrkonošské pánvi / Drábková, Jana, Šimůnek, Zbyněk -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleobotanické doklady ke stáří pliocenních-pleistocenních uloženin mezi Mohelnicí a Kroměříží / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 25-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice) / Bůžek, Čestmír, 1933-, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník) / Drábková, Jana, Lojka, Richard, Stárková, Marcela, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 39-42, Příl. IV
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku / Drábková, Jana, Lojka, Richard, Stárková, Marcela, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina) / Bůžek, Čestmír, 1933-, Dvořák, Zdeněk, Kvaček, Zlatko, 1937-, Prokš, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 92-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotaničeskaja charakteristika verchnepliocenovych otloženij meždu gorodami Litovel i Kromeržiž (Moravija)
Paleobotaničeskaja i litologičeskaja charakteristika srednedevonskych otloženij razreza Glubočepy (Češskaja respublika) / Jurina, A. L., Karpova, J. V., Raskatova, M. G. -- In: Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 4, Geologija -- ISSN 0201-7385 -- No. 5 (2009), s. 12-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleobotaničeskije dannyje po biostratigrafii i korreljacii otloženij Chebskogo bassejna
Paleobotanika odkrývá nedostatky v klimatických modelech / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 10 (2007), s. 607-607
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleocarpological investigations of the taphocoenoses of the Lower- and Middle Miocene from the opencast mine Berzdorf/Upper Lusatica (Saxony)
Paleoccurrent analysis of Lúžna beds in SE part of Tribeč Mts
Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin / Bechtel, Achim, Rainer, Thomas, Sachsenhofer, Reinhard F., Schulz, Hans-Martin, Struck, Ulrich -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 55, no. 4 (2004), p. 311-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoclimate change inferred from borehole temperatures in Slovenia / Rajver, D., Ravnik, D., Šafanda, Jan -- In: Report International workshop. Borehole temperature and climate change -- s. 57-76
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes / Ábelová, Martina -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 35 (2007), p. 117-122
Zdroj: ČGS (UNM)