Listování
od 

Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) / Dašková, Jiřina, Libertín, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, - (2005), s. 79-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 98-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologický vývoj niv během pozdního glaciálu a holocénu ve střední Evropě / Břízová, Eva -- In: Ekosystémové služby říční nivy -- ISBN 978-80-254-1834-5 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer / Břízová, Eva -- In: Geomorfologický sborník 1 -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 29-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologický výzkum spodnomiocenních měkkýšů v jz.části karpatské předhlubně (okolí Miroslavi a Znojma) / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (Kantábr, plzeňská pánev) / Drábková, Jana, Lojka, Richard, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev) / Drábková, Jana, Lojka, Richard, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 30-33, Příl. IV
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologie a paleogeografické vztahy silurských phragmoceratidů (Nautiloida, Cephalopoda) pražské pánve (Čechy)
Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve / Fatka, Oldřich, 1957-, Marek, Jaroslav, 1946- -- In: Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy -- s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve / Fatka, Oldřich, Marek, Jaroslav (2000) -- In: Modelové území povodí Litavky. Krajinotvorné programy. -- s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologie kvartérních měkkýšů
Paleoekologie měkkýšů (Bivalvia, Gastropoda) Eggenburgu z vrtu HV-301 Čejkovice (Morava) / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 299-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev) / Dašková, Jiřina, Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 21-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoenvironmental changes across the Eocene/Oligocene boundary in the Ždánice and Pouzdřany Units (Western Carpathians, Czechoslovakia): the long-term trend and orbitally forced changes in calcareous nannofossil assemblages / Adamová, M., Hladíková, J., Krhovský, Jan, Maslowská, H. -- In: Proceedings of the 4th Nannoplankton Assoc. Conference II -- s. 105-187
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoenvironmental changes at the Carboniferous-Permian boundary. sedimentary and paleontological record of the Boskovice Basin / Drábková, Jana, Martínek, Karel, Mikuláš, Radek -- In: Abstracts, 10th Coal Geology Conference -- 57
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleoenvironmental changes at the Carboniferous-Permian boundary: sedimentary and paleontological record of the Boskovice Basin, Czech Republic / Drábková, J., Martínek, K., Mikuláš, Radek, Šimůnek, Z., Štamberg, S., Zajíc, Jaroslav -- In: 10th Coal Geology Conference -- s. 10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoenvironmental Changes at the Carboniferous/Permian Boundary: Sedimentology and Paleontology of Lasturine Deposits, the Krkonoše Piedmont Basin (NE Bohemian Massif) / Drábková, J., Martínek, K., Šimůnek, Z., Zajíc, Jaroslav -- In: 9th Coal Geology Conference -- s. 48
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoenvironmental changes in the onset of the Oligocene and their impact on the biota of the marine and terrestrial ecosystems