Listování
od 

Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics / Hamršmíd, Bohumil, Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955-, Soták, Ján -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 48, no. 3 (1997), p. 193-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogene sequence and its Mesozoic underlier in the Spišsko-šarišské medzihorie Mts. (the Plavnica-1drilling)
Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1) / Kullmanová, Anna, Rudinec, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 455-461
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogenní flóry západních Čech (ČSSR) a weisselsterské pánve (NDR) a jejich korelace
Paleogeoekologický vývoj nivy Dudváhu na základě pylové analýzy (Slovensko)
Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci / Břízová, Eva -- In: Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci -- ISBN 978-80-7399-498-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleogeoekologický výzkum sedimentů bývalého jezera Stará jímka (Šumava)
Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie / Golonka, Jan, Jędrzejowska-Tyczkowska, Halina, Krobicki, Michał, Matyszkiewicz, Jacek, Misiarz, Piotr, Olszewska, Barbara, Oszczypko, Nestor -- In: Nafta-Gaz -- ISSN 0867-8871 -- Roč. 61, č. 7-8 (2005), s. 314-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografia Rimavskej kotliny / Elečko, Michal, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 399-404
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku / Nývlt, Daniel -- In: 8. Kvartér 2002 = 8. Quaternary 2002 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku / Nývlt, Daniel, 1976- -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografické a paleoekologické svědectví ostrakodů jihomoravského paleogénu / Pokorný, Vladimír, 1922-1989 -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 649-664, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografické problémy jury západných Karpát / Rakús, Miloš -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě / Pálenský, Peter, Šikula, Jan -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografický a strukturně-tektonický obraz vídeňské pánve / Kocák, Augustin -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 279-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika / Mixa, Petr, Mixa, Petr, 1960-, Nývlt, Daniel, Nývlt, Daniel, 1976- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 4 (2003), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Paleogeografický vývoj jesenické oblasti / Tomšík, Jan -- In: Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd -- s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky) / Novotná, Eva, Pálenský, Peter, Šikula, Jan -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 16 (1995), s. 119-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi / Opluštil, Stanislav, 1962- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografie karbonu svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 128-138
Zdroj: ČGS (UNM)