Listování
od 

Paleogeografický a strukturně-tektonický obraz vídeňské pánve / Kocák, Augustin -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 279-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika / Mixa, Petr, Mixa, Petr, 1960-, Nývlt, Daniel, Nývlt, Daniel, 1976- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 4 (2003), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Paleogeografický vývoj jesenické oblasti / Tomšík, Jan -- In: Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd -- s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky) / Novotná, Eva, Pálenský, Peter, Šikula, Jan -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 16 (1995), s. 119-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi / Opluštil, Stanislav, 1962- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografie karbonu svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 128-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografie kvartéru severní části Mezopotámie
Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem / Jiříček, Rudolf -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2 -- s. 147-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografie středočeského a západočeského neogénu / Pešek, Jiří, 1936-, Spudil, Jiří -- In: Studie ČSAV -- Č. 14 (1986), s. 1-80, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve / Čadková, Zdena, Dušek, Pavel, Elznic, Antonín -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 48 (1998), s. 19-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografija i tektonika plit severnogo tetisa i peritetisa v Pol'še i smežnych oblastjach
Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy / Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955-, Vašíček, Zdeněk -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographic and facial development of Miocene in the norteastern Moravia. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Paleogeographic and tectonic evolution of the Carpathian Flysch Belt of the Southern Moravia (Czech Republic) / Fodor, László, Franců, Juraj, 1957-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Stráník, Zdeněk -- In: Proceedings of the XVth Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, September 17-20, 1995, Athens -- s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographic aspects of the study of otolith faunas in the Miocene basins of the Central Paratethys / Brzobohatý, Rostislav -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 244-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographic development of the Labe River flood plain during the Holocene / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 104-112
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic). / Holub, Vlastimil, Kumpera, Otakar, 1932-1996, Opluštil, Stanislav, 1962-, Pešek, Jiří, 1936-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographic reconstruction of the Podhorní vrch Hill volcano, Western Bohemia / Cajz, Vladimír -- In: Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts -- s. [7]
Zdroj: ČGS (UNM)
The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians / Golonka, Jan, Krobicki, Michał, Matyasik, I., Skupien, Petr, Strzeboński, Piotr, Vašíček, Zdeněk, 1937-, Waśkowska-Oliwa, Anna, Więcław, D. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 3-4 (2008), p. 234-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographic significance of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits along the eastern margin of the Carpathian Foredeep (South Moravia) / Brzobohatý, Rostislav, Stráník, Zdeněk -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 6, no. 2-3 (2000), p. 88-91
Zdroj: ČGS (UNM)