Listování
od 

Paleogeographic significance of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits along the eastern margin of the Carpathian Foredeep (South Moravia) / Brzobohatý, Rostislav, Stráník, Zdeněk -- In: Slovak Geological Magazine -- ISSN 1335-096X -- Roč. 6, č. 2-3 (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Paleogeographical and paleoecological testimony of ostracodes in the Paleogene of southern Moravia
Paleogeographical and paleotectonical outlines of some Intercarpathian Paleogene basins / Nagymarosy, András -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 3 (1990), s. 259-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest / Křížek, Marek, 1974-, Petr, Libor, Vočadlová, Klára, Žáčková, Pavla -- In: Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic -- ISBN 978-80-7399-746-5 -- s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographical evolution of Central Andes / Vilímek, Vít -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 19 (123), p. 7-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographical Evolution of the sedimentary cover on the ophiolites in the Mirdita zone / Peza, Luftulla Hasan -- In: Carpathian-Balkan Geological Association 16 Congress -- s. 473
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleogeographical outline of Albian stage of West Carpathians Mts.
La paléogéographie au niveau du sel Badénien en Roumanie / Marinescu, Florian, Marunteanu, Mariana -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, no. 1 (1990), s. 49-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography and coal-bearing of Radnice beds in Kladno basin. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Paleogeography and its significance for the phylogeny of some european fossil frogs / Špinar, Zdeněk Vlastimil, 1916-1995 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 58, no. 1 (1983), p. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography and lithology of the autochthonous Miocene at North Moravia
Paleogeography and plate tectonics of the Northern Tethys and Peritethys in Poland and adjacent areas
Paleogeography and sequence stratigraphy of the Northern Vienna Basin / Hlavatý, Ivan, Hudáčková, Natália, Kováč, Michal, 1952-, Šály, Branislav -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 9, no. 4 (2003), p. 263-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography and statigraphy of the autochtonous Paleogene on the southeastern flank of the Bohemian Massif / Jiříček, Rudolf -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 83-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area / Wojewoda, Jurand -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 96-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography of the Central Paratethys during the Karpatian and Badenian / Andreyeva-Grigorovich, Aida, Bajraktarević, Zlatan, Brzobohatý, Rostislav, Filipescu, Sorin, Fodor, László, Harzhauser, Mathias, Hudáčková, Natália, Kováč, Michal, Kvaček, Zlatko, Oszczypko, Netor, Pavelić, Davor, Rögl, Fred, Saftic, Bruno, Slamková, Marianna, Sliva, Lubomír -- In: Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Brunennsis, Geology -- ISBN 80-210-3566-8 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Paleogeography of the Devonian rocks of the Prague basin / Chadima, Martin, Hladil, Jindřich, Man, Otakar, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: Travaux Géophysiques -- Roč. 38, - (2006), s. 106
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleogeography of the Jizera Formation (Late Cretaceous sandstones), Kokořín area, central Bohemia / Adamovič, Jiří, 1965- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 46 (1994), p. 103-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography of the Krkonoše Piedmont Basin in the Uppermost Carboniferous and Lower Permian: Implications to Late Variscan development of N.-E. Bohemian Massif. / Martínek, Karel -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography of the Neogene in the Vienna Basin and the adjacent part of the foredeep / Jiříček, Rudolf, Seifert, Peter H. -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 89-105
Zdroj: ČGS (UNM)