Listování
od 

Paleogeography, paleoecology and eustacy: Miocene 3rd order cycles of relative sea-level changes in the Western Carpathians - North Pannonian basins. / Holcová, Katarína, Hudáěková, Natália, Kováč, Michal, Nagymarosy, András, Zlinská, Adriena -- In: Acta geologica Hungarica -- ISSN 0236-5278 -- Roč. 44, č. 1 (2001), 45
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Paleogeography, sedimentation and biofacies at the Paleoeuropian shelf margin in Lower Cretaceous
Paleogeomorfologie zlatohorského revíru / Prosová, Marie -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeothermal gradient in the Boskovice furrow. Dedicated to the memory of professor Karel Pěč / Malý, L., Šafanda, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 38, č. 1 (1994), s. 37-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Paleogidrografičeskoje razvitije i morfotektonika severnoj časti Moravskogo karsta i peščery Amaterska
Paleohidrološki model razvoja krasa in jam v Koněprusyh (Češki kras, Češka republika)
Paleohydrogeology of Mineral Waters of the Inner West Carpathians / Bodiš, Dušan, Franko, Ondrej -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 8 (1989), s. 145-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně / Přibyl, Jan -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Roč. 98, č. 1 (1988), s. 1-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov) / Kadlec, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu / Kadlec, Jaroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, - (2001), s. 5-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleohydrography of the Hádecké Valley in the southern parts of the Moravian Karst
Paleoichnologie - perspektivní směr současné paleontologie / Turek, Vojtěch, 1949- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 65, č. 12 (1986), s. 696-698
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleokarst breccias of the Biele hory Mts. (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians) / Činčura, Juraj -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 2 (1992), s. 105-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleokarst infillings of the Rudice-type at Čebínka and Květnice Hills
Paleokarst of the Bohemian Massif in the Czech Republic: an overview and synthesis / Bosák, Pavel -- In: International Journal of Speleology -- ISSN 0392-6672 -- Roč. 24, 1-4 (1997), s. 3-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleokarst of the Bohemian Massif in the Czech Republic: Short Review / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Acta carsologica -- ISSN 0583-6050 -- Vol. 24 (1994), p. 110-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleokarst or tectonics? Březina, Vysoká site, Moravian Karst
Paleokarst record of environmental changes in the geological past / Bosák, Pavel, Glazek, J. -- In: Guidebook and abstracts Climate Changes the Karst Record II -- s. 59-60
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoklimatický význam sprašových sérií jižní Sibiře
Paleokras Češkega masiva (Češka republika): kratek pregled