Listování
od 

Paleogeography and sequence stratigraphy of the Northern Vienna Basin / Hlavatý, Ivan, Hudáčková, Natália, Kováč, Michal, 1952-, Šály, Branislav -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 9, no. 4 (2003), p. 263-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography and statigraphy of the autochtonous Paleogene on the southeastern flank of the Bohemian Massif / Jiříček, Rudolf -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 83-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area / Wojewoda, Jurand -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 96-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography of the Central Paratethys during the Karpatian and Badenian / Andreyeva-Grigorovich, Aida, Bajraktarević, Zlatan, Brzobohatý, Rostislav, Filipescu, Sorin, Fodor, László, Harzhauser, Mathias, Hudáčková, Natália, Kováč, Michal, Kvaček, Zlatko, Oszczypko, Netor, Pavelić, Davor, Rögl, Fred, Saftic, Bruno, Slamková, Marianna, Sliva, Lubomír -- In: Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Brunennsis, Geology -- ISBN 80-210-3566-8 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Paleogeography of the Devonian rocks of the Prague basin / Chadima, Martin, Hladil, Jindřich, Man, Otakar, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: Travaux Géophysiques -- Roč. 38, - (2006), s. 106
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleogeography of the Jizera Formation (Late Cretaceous sandstones), Kokořín area, central Bohemia / Adamovič, Jiří, 1965- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 46 (1994), p. 103-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography of the Krkonoše Piedmont Basin in the Uppermost Carboniferous and Lower Permian: Implications to Late Variscan development of N.-E. Bohemian Massif. / Martínek, Karel -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography of the Neogene in the Vienna Basin and the adjacent part of the foredeep / Jiříček, Rudolf, Seifert, Peter H. -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 89-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography of the Neogene of central and western Bohemia
Paleogeography of the Upper Carboniferous in the area of Central Bohemian Basins
Paleogeography, paleobathymetry and relative sea-level changes in the Danube basin and adjacent areas / Holcová, Katarína, Kováč, Michal, 1952-, Nagymarosy, András -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 50, no. 4 (1999), p. 325-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeography, paleobiogeography and bathymetry on fish, particularly otoliths / Brzobohatý, Rostislav -- In: Berichte des Institutes fur Geologie und Paleontologie der Karl-Franzens-Universitat Graz, Osterreich -- ISSN 1608-8166 -- Roč. 4, č. 1 (2001), 40
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Paleogeography, paleoecology and eustacy: Miocene 3rd order cycles of relative sea-level changes in the Western Carpathians - North Pannonian basins. / Holcová, Katarína, Hudáěková, Natália, Kováč, Michal, Nagymarosy, András, Zlinská, Adriena -- In: Acta geologica Hungarica -- ISSN 0236-5278 -- Roč. 44, č. 1 (2001), 45
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Paleogeography, sedimentation and biofacies at the Paleoeuropian shelf margin in Lower Cretaceous
Paleogeomorfologie zlatohorského revíru / Prosová, Marie -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeothermal gradient in the Boskovice furrow. Dedicated to the memory of professor Karel Pěč / Malý, L., Šafanda, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 38, č. 1 (1994), s. 37-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Paleogidrografičeskoje razvitije i morfotektonika severnoj časti Moravskogo karsta i peščery Amaterska
Paleohidrološki model razvoja krasa in jam v Koněprusyh (Češki kras, Češka republika)
Paleohydrogeology of Mineral Waters of the Inner West Carpathians / Bodiš, Dušan, Franko, Ondrej -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 8 (1989), s. 145-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně / Přibyl, Jan -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Roč. 98, č. 1 (1988), s. 1-82
Zdroj: ČGS (UNM)