Listování
od 

Paleomagnetic record from lake Baikal sediments: Geomagnetic reversals excursion and relative paleointensity data / Chadima, Martin, Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: Contributions to Geophysics & Geodesy -- ISSN 1335-2806 -- Roč. 34, Spec. (2004), s. 112-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia / Bosák, Pavel, Pruner, Petr, Zupan Hajna, N. -- In: Acta carsologica -- ISSN 0583-6050 -- 27/2, č. 10 (1998), s. 151-179
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetic results from Cenozoic volcanics of Lusatia, NW Bohemian Massif / Buechner, J., Cajz, Vladimír, Čížková, Kristýna, Pécskay, Z., Schnabl, Petr, Suhr, P., Tietz, O. -- In: AGU Meeting of the Americas : ePOSTERS -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 1 (1990), s. 23-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetic stratigraphy of the Tertiary of the Cheb Basin (W.Bohemia) / Bucha, Václav, Horáček, Josef, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 5 (1990), s. 267-278
Zdroj: ČGS (UNM)
The paleomagnetic study of the fine sediments of the Baradla Cave (Hungary) / Bosák, Pavel, Chadima, Martin, Kadlec, Jaroslav, Móga, J., Pruner, Petr -- In: 12th International Karstological School "Classical karst". Dating of cave sediments -- s. 44
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetic timing of the tertiary of the north Bohemian bown-coal basin / Bucha, Václav, 1928-, Elznic, Antonín, Horáček, Josef, Malkovský, Miroslav, 1927-, Pazderková, Anna -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 2 (1987), s. 83-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka / Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky / Chadima, Martin, Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISBN 80-86276-17-1 -- s. 75-82
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky / Chadima, Martin, Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 75-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu / Hlaváč, J., Kadlec, J., Lisá, L., Pruner, P., Schnabl, P., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29, č. 1 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu / Hlaváč, Jaroslav, Kadlec, Jaroslav, Lisá, Lenka, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Žák, K. -- In: Český kras -- s. 21-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu / Hlaváč, Jaroslav, Kadlec, Jaroslav, 1961-, Lisá, Lenka, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29 (2003), s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3) / Kropáček, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 105-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3) / Kropáček, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1995), s. 105-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb) / Horáček, Josef, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické určování stáří geologických objektů / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické výzkumy na Kubě od svrchní jury do středního eocénu a jejich tektonický význam
Paleomagnetický a magnetostratigrafický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska / Bosák, Pavel, Gabrovšek, F., Mihevc, A., Pruner, Petr, Zupan Hajna, N. -- In: Inovační podnikání & Transfer technologií -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 3-4
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetický doklad pro variskou paleotektonickou rotaci moravských devonských hornin / Hladil, Jindřich, 1953-, Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Pruner, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)