Listování
od 

Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky / Chadima, Martin, Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 75-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu / Hlaváč, J., Kadlec, J., Lisá, L., Pruner, P., Schnabl, P., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29, č. 1 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu / Hlaváč, Jaroslav, Kadlec, Jaroslav, Lisá, Lenka, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Žák, K. -- In: Český kras -- s. 21-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu / Hlaváč, Jaroslav, Kadlec, Jaroslav, 1961-, Lisá, Lenka, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29 (2003), s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3) / Kropáček, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 105-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3) / Kropáček, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1995), s. 105-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb) / Horáček, Josef, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické určování stáří geologických objektů / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetické výzkumy na Kubě od svrchní jury do středního eocénu a jejich tektonický význam
Paleomagnetický a magnetostratigrafický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska / Bosák, Pavel, Gabrovšek, F., Mihevc, A., Pruner, Petr, Zupan Hajna, N. -- In: Inovační podnikání & Transfer technologií -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 3-4
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetický doklad pro variskou paleotektonickou rotaci moravských devonských hornin / Hladil, Jindřich, 1953-, Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Pruner, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetický výskum flyšového pásma v oblasti Oravy, magurskej jednotky v československých Západných Karpatoch
Paleomagnetický výzkum profilu Beroun-dálnice
Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku / Bella, P., Bosák, Pavel, Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- s. 13-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska: využití při paleotektonických rekonstrukcích / Bosák, Pavel, Mihevc, A., Pruner, Petr, Zupan Hajna, N. -- In: Inovační podnikání & Transfer technologií -- Roč. 1, - (2007), s. 10-11
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let / Chadima, Martin, Kadlec, Jaroslav, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: 9. KVARTÉR 2003 -- s. 19-20
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let / Chadima, Martin, Kadlec, Jaroslav, 1961-, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetism and petromagnetic properties of intrusive rocks of Slánské hory Mts. (eastern Slovakia)
Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, southern Bohemia / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Pruner, Petr, Vrána, S. -- In: Geological model of the Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG -- s. 1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, Southern Bohemia / Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Pruner, Petr, Vrána, Stanislav -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 55-60
Zdroj: ČGS (UNM)