Listování
od 

Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, Southern Bohemia / Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Pruner, Petr, Vrána, Stanislav -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 55-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetism of Carboniferous and variegated layers of the Moravian-Silesian region / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Martinec, P., Pruner, Petr -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 44, - (1993), s. 301-314
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sediments from the Drahan Upland, Moravia / Hladil, Jindřich, Otava, J., Pruner, Petr, Štěpánková, J. -- In: Paleomagnetic studies of Devonian rocks in Poland and Czech Republic: geological applications : book of abstracts -- S. 10-11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetism of intravolcanic to subvolcanic intrusive rocks from the area of central Slovakia
Paleomagnetism of M. Devonian to E. Carboniferous sediments from the Drahany Upland, Moravian Zone, Bohemian Massif / Slepičková, Jana -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 49, č. 3 (1998), s. 202-203
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetism of M.Devonian to E.Carboniferous sediments from the Drahany Upland, Moravian Zone, Bohemian Massif / Orlický, Oto, Petrovský, Eduard, Slepičková, J., Túnyi, Igor -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 49, no. 3 (1998), p. 202-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetism of selected Plio-quaternarnary volcanic rocks of Methana peninsula and small volcanic centers in NW Aegean arc in Greece / Orlický, Oto -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- No. 20 (1986), p. 83-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetism of selected Quaternary, Cainozoic, Jurassic, and Proterozoic to Lower Paleozoic volcanic rocks from Nigeria / Orlický, Oto -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- Vol. 24 (1990), p. 133-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetism of the Carboniferous and variegated layers of the Moravian-Silesian region / Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Martinec, Petr, 1942-, Pruner, Petr -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 44, no. 5 (1993), s. 301-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetism, paleogeography amd multi-component analysis of magnetization of ordovician rocks from the Barrandian area of the Bohemian massif / Havlíček, Vladimír, 1922-1999, Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Pruner, Petr -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- No. 20 (1986), p. 9-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetismus a paleogeografie permo-karbonských hornin Českého masívu (příspěvek k projektu PANGEA) / Krs, Miroslav, Pruner, Petr -- In: Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike -- s. 74-81
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleomagnetismus a paleogeografie variských formací Českého masivu, srovnání s ostatními regiony v Evropě
Paleomagnetismus, magnetismus a paleogeografie středně a svrchně kambrických hornin Barrandienu
Paleomagnetismus, paleogeografie a vícesložková analýza magnetizace ordovických horninBarrandienu, Český masív
Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov) / Kobr, Miroslav, 1940-, Štěpánková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetizm izbrannych pliocenovočetvertičnych vulkjaničeskich porod poluostrova Metana i malych vulkaničeskich centrov v S.-Z. česti Egejskoj vulkaničeskoj dugi v Grecii
Paleomagnetizm, magnetizm i paleogeografija gornych porod srednogo i verchnego kembrija Barrandijena, Češskij massiv
Paleomagnetizm, paleogeografija i muľtikomponentnyj analiz namagničennosti ordovikskich porod Barrandijena, Češskij massiv
Paleomagnetizmus a petromagnetické vlastnosti intruzívnych hornín z oblasti Slánských vrchov / Orlický, Oto -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 4 (1986), s. 349-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleomagnetizmus intravulkanických až subvulkanických intruzívnzch hornín z oblasti stredného Slovenska / Orlický, Oto -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 1 (1986), s. 35-50
Zdroj: ČGS (UNM)